Кајмакот / Jaimshit - пријавениhttp://kajmakot.softver.org.mkkorisnik/profil/Jaimshit/Послeдни пријавени статии од JaimshitmkНе за друго, многу смрт има деновиве, па дај да се израдуваме малку. http://kajmakot.softver.org.mk/zabava/Ne_za_drugo_mnogu_smrt_ima_denovive_pa_daj_da_se_izraduvame_malku/Слика на најдобрите 250 филмови на сите времиња, организиран во агенда, во форма на мапа за метро. Прилично интересен начин за собирање на ваков тип на информации, а и интересна содршина има . Проверете сами, па одлучете дали авотрот има ваш вкус. ; ] Tue, 30 Jun 2009 10:01:32 -0000http://kajmakot.softver.org.mk/zabava/Ne_za_drugo_mnogu_smrt_ima_denovive_pa_daj_da_se_izraduvame_malku/